Vše, co potřebujete vědět o mastektomii: Operace prsu pro zdraví žen

Mastektomie

Co je mastektomie?

Mastektomie je chirurgický zákrok, při kterém se odstraňuje celý nebo část prsu. Tato operace se často provádí u žen s rakovinou prsu, ale může být také doporučena jako preventivní opatření u žen s vysokým genetickým rizikem vzniku této nemoci. Cílem mastektomie je odstranit nádor a zabránit jeho dalšímu šíření do okolních tkání. Po mastektomii může být provedena rekonstrukce prsu, aby se obnovil vzhled a sebevědomí ženy. Je důležité konzultovat možnosti a rizika s odborníkem před rozhodnutím o provedení této operace.

Důvody pro provedení mastektomie.

Důvody pro provedení mastektomie mohou být různé. Nejčastěji se provádí jako preventivní opatření u žen s vysokým genetickým rizikem vzniku rakoviny prsu, například u nositelek mutace BRCA1 nebo BRCA2 genu. Mastektomie se také provádí při již diagnostikovaném karcinomu prsu, zejména pokud je nádor velký, agresivní nebo se rozšířil do okolních tkání. Dalším důvodem může být opakované vznikání nádoru po předchozí léčbě či zhoršující se stav benigního nádoru prsu. Vždy je rozhodnutí o provedení mastektomie individuální a závisí na konkrétním případu a rozhovoru mezi pacientkou a lékařem.

Příprava na mastektomii.

Příprava na mastektomii zahrnuje několik důležitých kroků. Nejprve je nutné absolvovat konzultaci s odborným lékařem, který vyhodnotí stav prsu a rozhodne o nezbytnosti operace. Poté následuje řada předoperačních vyšetření, včetně ultrazvuku, mammografie a biopsie. Důležité je také poskytnout lékaři informace o vašem zdravotním stavu, předešlých operacích a užívání léků. Před samotnou operací je obvykle nutné dodržovat určitá stravovací a pitná omezení. Lékař vám také může doporučit přestat užívat určité léky či doplňky stravy, které by mohly negativně ovlivnit průběh operace.

Průběh operace mastektomie.

Průběh operace mastektomie zahrnuje odstranění celého nebo části prsu. Operace se provádí za použití obecné anestezie a trvá přibližně 2-3 hodiny. Chirurg provede řez v oblasti prsu a odstraní tkáň prsu, včetně nádoru, pokud je přítomen. Následně se chirurg zaměří na odstranění lymfatických uzlin v podpaží, což je důležité pro hodnocení šíření rakoviny. Po ukončení operace se na ránu aplikuje sterilní obvaz a pacientka je přesunuta do pooperačního oddělení k monitorování jejího stavu.

Možné komplikace a rizika spojená s mastektomií.

Možné komplikace spojené s mastektomií zahrnují krvácení, infekci, otoky, bolesti a problémy s hojením rány. Rizika zahrnují také možnost vzniku hematomu nebo seromu, poranění nervů a kůže, změnu citlivosti prsu a podpaží, vznik jizev a omezenou pohyblivost ramene. Existuje také riziko psychických obtíží a emocionálního stresu po operaci. Je důležité diskutovat o těchto rizicích se svým lékařem před provedením mastektomie.

Následná péče po mastektomii.

Následná péče po mastektomii je klíčová pro zotavení a psychickou pohodu ženy. Po operaci je důležité dodržovat pokyny lékaře ohledně ošetření rány a změn v životním stylu. Fyzická rehabilitace, včetně cvičení zaměřených na posílení svalů ramene a hrudníku, může pomoci obnovit pohyblivost a sílu. Podpůrné prádlo a protézy jsou také k dispozici, aby se žena cítila pohodlněji a sebevědoměji. Psychologická podpora je nezbytná pro zvládání emocionálních dopadů mastektomie. Konzultace s odbornými terapeuty nebo skupinové terapie mohou pomoci přijmout novou realitu těla a posílit sebevědomí ženy po operaci. Je důležité, aby ženy byly informovány o dostupných zdrojích podpory a mohly se obrátit na specializované organizace pro pomoc a poradenství v této obtížné fázi jejich života.

Fyzické a emocionální dopady mastektomie.

Fyzické a emocionální dopady mastektomie mohou být pro ženy velmi významné. Fyzicky může dojít ke ztrátě prsu, což může ovlivnit sebevědomí a obraz těla. Mnoho žen se potýká s bolestí, otoky nebo omezením pohybu po operaci. Emocionálně může mastektomie vyvolat smutek, úzkost a depresi. Podpora rodiny, přátel a psychologická pomoc jsou klíčové pro zvládnutí těchto emocionálních dopadů. Ženy by také měly hledat podporu ve skupinách pro pacientky s rakovinou prsu, kde se mohou sdílet své zkušenosti a najít útěchu.

Rekonstrukční možnosti po mastektomii.

Po mastektomii mají ženy několik možností rekonstrukce prsu. Jednou z nich je rekonstrukce pomocí implantátu. Během této procedury se do prsu vloží silikonový nebo solný implantát, který má za úkol obnovit tvar a velikost prsu. Další možností je rekonstrukce pomocí tkáně z jiné části těla, jako je například břišní stěna nebo hýždě. Tato metoda se nazývá DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator) laloková plastika a umožňuje vytvoření přirozeného vzhledu prsu. Existuje také možnost kombinace obou metod - implantátu a vlastní tkáně. Rekonstrukční možnosti po mastektomii jsou individuální a závisí na preferencích ženy, jejím zdravotním stavu a dalších faktorech. Je důležité konzultovat tyto možnosti s odborníkem, který pomůže vybrat nejvhodnější variantu pro každou jednotlivou pacientku.

Podpora a psychologická pomoc pro ženy po mastektomii.

Po mastektomii je důležité poskytnout ženám podporu a psychologickou pomoc. Tato operace může způsobit fyzické i emocionální změny, které mohou ovlivnit sebevědomí a pocity ženskosti. Proto je důležité, aby ženy měly přístup ke specializovaným poradcům a terapeutům, kteří jim pomohou zvládnout tyto obtíže. Podpora rodiny a přátel je také neocenitelná. Důležité je také zapojení do skupinových terapií s dalšími ženami, které prošly stejným procesem. Psychologická pomoc pomáhá ženám přijmout novou realitu svého těla a najít způsoby, jak se znovu cítit sebejistě a krásně.

Důležitost prevence a pravidelných kontrol prsu.

Důležitost prevence a pravidelných kontrol prsu je nezastupitelná pro zachování zdraví žen. Pravidelné samovyšetřování prsou je klíčové pro odhalení případných změn či nálezů. Doporučuje se provádět každý měsíc po menstruaci. Důležité je také absolvovat preventivní mamografické vyšetření, které dokáže odhalit i ty nejmenší změny v tkáni prsu. Toto vyšetření by mělo být prováděno jednou za dva roky u žen ve věku 50-69 let. Prevence a pravidelné kontroly jsou klíčem k včasnému odhalení případného onemocnění a zvýšení šance na úspěšné léčení.

Publikováno: 17. 02. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: Anna Pospíšilová

Tagy: mastektomie | operace prsu